PreviousNext

Kvalitet

Kvalitet er en integreret del af DAFAs værdigrundlag og den måde, hvorpå vi arbejder og tænker. Alle vores arbejdsprocesser, både administrative og produktionsmæssige, er kendetegnet ved et ensartet højt kvalitetsniveau. Ensartet kvalitet opnår vi blandt andet ved at have fokus på stabile processer.

Kvaliteten er defineret og forankret i arbejdsprocesser, hvilket til stadighed bidrager til at sikre, at løbende forbedringer sker i kvalitetsloops - herunder læring, udvikling og forebyggelse. Kvalitetsbevidsthed og nærvær i produktionen er afgørende parametre for vores kvalitetssikring af produktionsprocesser. Blandt andet bidrager Lean-tavler i administrationen og produktionen til inddragelse og skaber ejerskab for kvaliteten som helhed i DAFA.

Kvalitetdivider

Øgede kundekrav til kvalitetsdokumentation

Som leverandør til vind- og automobilindustrien agerer vi inden for skærpede kundekrav og forskellige kvalitetsstandarder, hvilket til stadighed bidrager til at højne vores kvalitetsniveau. Således er PPAP (Production Part Approval Process) en del af vores kvalitetshverdag.

Endvidere søger vi konstant at øge vores kompetencer og færdigheder inden for produktion og opmåling af emner, således investerer vi løbende i nyt produktions- og måleudstyr.

Skærpede kundekrav til tolerancer og dokumentation for stabile processer har bidraget til investering i og implementering af SPC (Statistical Process Control) i produktionen. 

Fortæl os om dine kvalitetskrav

Gennem tæt dialog med dig som kunde definerer vi rammerne for innovative løsninger og kvalitetskrav. Vi betragter os selv som rådgivende sparringspartner, og vi tror på, at optimale, kundetilpassede kvalitetsløsninger skabes, når fageksperter arbejder sammen mod et fælles mål. Derfor kan du trygt stille store kvalitetskrav til os.


Luk
Kontakt