Konstruktions- og typeoversigt

Lette konstruktioner har altid brug for dampspærreUden dampspærre i lette konstruktioner vil fugten fra den varme indeluft kondensere et koldt sted i konstruktionen, typisk inde i isoleringen. Hvis kondensvandet ikke kan komme væk eller ikke kan tørre ud, og konstruktionen består af materialer, der er fugtfølsomme, fx konstruktionstræ, gips- eller træplader, ender det med en fugtskade eller skimmelsvampeangreb. Derfor skal du som hovedregel altid bruge en korrekt monteret dampspærre i en let konstruktion, og du skal sikre, at materialerne længere ude i konstruktionen er mere diffusionsåbne.Tunge konstruktioner har brug for en dampspærre ved indvendig efterisoleringVed hulmursisolering eller udvendig efterisolering af de fleste tunge konstruktionstyper er der ikke brug for dampspærre. Ofte vil den eksisterende bagmur være så damptæt, at den i sig selv kan fungere som dampspærre. Ved indvendig efterisolering skal der som udgangspunkt altid bruges dampspærre. Indvendig efterisolering kræver altid en sagkyndig vurdering, som ofte vil kræve en numerisk simulering, herunder en vurdering af, om det overhovedet er en god idé at efterisolere indvendigt. Blandt andet skal tilstanden af facaden vurderes. Traditionel indvendig efterisolering kræver, at ydervæggen er tæt over for slagregn uanset brug af dampspærre. Tunge konstruktioner uden damspærre skal være lufttætte. Dette sikres med tætte samlinger mellem bygningsdele og tætte overflader, fx tæt indvendigt pudslag.

Se konstruktioner

Luk
Kontakt