Indadgaaende Hjoerne 50X50

Konstruktion:
Indadgående hjørne – med præfabrikeret hjørne

Indvendig Hjoerne

Ud- og indvendige hjørner anvendes til enkel, tæt lukning af dampspærren ved vægge, lofter, lysninger mv. med en vinkel på 90°. DAFA hjørne monteres uden på dampspærrefolien. Der kan med fordel anvendes  DAFA foliekæb i hvert hjørne, hvilket gør det nemmere at montere hjørnet. På alle hjørnets kanter monteres DAFA blå dampspærretape. Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder. Placer tapen centreret over samlingen og tryk den, så optimal vedhæftning opnås. Før montagen skal overfladerne være tørre, rene, og fri for snavs og støv. 
Vigtigt Alle gennemføringer, dampspærresamlinger og -tilslutninger skal etableres på et fast, jævnt og støvfrit underlag af hensyn til tæthed og holdbarhed. Dampspærrer samles med mindst 100 mm overlæg og klæbes, fx med tape, klæber eller butylbånd, som trykkes – fx med nylonrulle – efter montering. 

Du skal altid sikre, at dampspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når den udsættes for vindtryk som ved fx tæthedsprøvning. Samlinger eller tilslutninger udføres med mindst 100 mm overlæg. Der er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder.

Forsegl montageklammer og samlinger på damspærren med DAFA tape. Placer tapen centreret over samlingen og tryk den, så optimal vedhæftning opnås. Overfladerne skal være tørre, rene og fri for snavs og støv. Dampspærren skal efter montagen være plan og udstrammet. Det er vigtigt, at dampspærren i hjørner og ved sammenbygninger ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger.

Luk
Kontakt