Indervaeg Samlingovervaeg 50X50

Konstruktion:
Indervæg og loft – tilslutning/samling over væg

Indervaeg Og Let Loft

Dampspærren standser fugten indefra. Hvis dampspærren ikke er udført korrekt, fx ved tilslutning til loft, samlinger, eldåser etc., vil der kunne opstå fugtophobning i konstruktionen. 

For skillevægge med ens temperatur- og fugtforhold på begge sider er en dampspærre ikke nødvendig. Hvis der er temperatur- og fugtforskelle mellem de to rum, vil en forskel i damptrykket give en fugttransport gennem konstruktionen. Derfor er det vigtigt at få monteret en tæt dampspærre på den varme side af isoleringen. 

For skillevægge mod badeværelser og vådrum gælder særskilte regler (SBI-anvisning 224, s. 74).

Dampspærren skal monteres på den varme side af isoleringen; i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Den må højst anbringes 1/3 inde i isoleringslaget, regnet fra dem varme side. Samlinger, gennemføringer og tilslutninger skal udføres med fast underlag, fx 15 mm krydsfinerplade. Dampspærren føres over skillevæg og samles med dampspærretape.VigtigtAlle gennemføringer, dampspærresamlinger og -tilslutninger skal etableres på et fast, jævnt og støvfrit underlag af hensyn til tæthed og holdbarhed. Dampspærrer samles med mindst 100 mm overlæg og klæbes, fx med tape, klæber eller butylbånd, som trykkes – fx med nylonrulle – efter montering.

Du skal altid sikre, at dampspærren er fastgjort, så der ikke opstår skader, når den udsættes for vindtryk som ved fx tæthedsprøvning. Samlinger eller tilslutninger udføres med mindst 100 mm overlæg. Det er vigtigt, at overlægget ikke rynker eller folder.

Forsegl montageklammer og samlinger på damspærren med DAFA tape. Placer tapen centreret over samlingen og tryk den, så optimal vedhæftning opnås. Overfladerne skal være tørre, rene og fri for snavs og støv. Dampspærren skal efter montagen være plan og udstrammet. Det er vigtigt, at dampspærren i hjørner og ved sammenbygninger ikke er spændt så hårdt, at samlingerne udsættes for unødige belastninger.

Luk
Kontakt