Tætningsmetoder og samlingsprincipper

Diffusion og konvektionTætte samlinger og korrekt udført montage af dampspærresystemet er nødvendig for at opfylde krav til lufttæthed og indeklima. Det mindsker også risikoen for fugtskader under og efter byggeprocessen. Blot et lille hul/en lille revne i dampspærren eller en utæt samling (konvektion) kan resultere i opfugtning af konstruktionen. En opfugtning, der er 100-1000 gange kraftigere end gennem én hel flade med intakt dampspærre (diffusion).Fugt giver problemerLængere tids påvirkning af fugt over visse grænser medfører skader, fx i form af deformation af komponenter, skimmelvækst på materialernes overflade og i sidste ende nedbrydning af organiske materialer som følge af råd og svamp. Fugt er desuden en direkte eller medvirkende årsag til nedbrydning af materialer på grund af korrosion, svind, kvældning, frostsprængninger og saltudblomstringer. Fugt kan også medføre lugtgener og sundhedsmæssige problemer.Sådan udføres en tæt samling:

  • Tætheden af membranens flader sikres ved, at der ikke forekommer huller og revner i folien. Klimaskærmen udformes, så mindst muligt vand udefra kan trænge ind i konstruktionerne
  • Tætheden af samlinger sikres med tape eller folieklæber, der skal være kompatibel med både dampspærresystemet og tilstødende konstruktion
  • Gennemføringer i membranen udføres på fast underlag med kabel eller rørkrave, der er kompatibel med dampspærresystemet

 

Det er vigtigt, at samlingerne har fast underlag til tape og folieklæb.

 

Se konstruktioner

Luk
Kontakt