Dæmpning

Innovative løsninger er i spil, når lyd og vibrationer skal dæmpes eller isoleres fra omgivelserne. Vores løsninger består af forskellige materialetyper samt forskellige materialesammensætninger, der opfylder de stillede krav til dæmpning samt til egenskaber som brandsikkerhed, komprimering, fleksibilitet og klæbeevne.

 

Vi arbejder med dæmpning inden for følgende områder:
• Lydabsorption – reducering af lydenergi og derved sikring af bedre lydkomfort
• Lydisolering – isolation og afskærmning af støjkilder og derved dæmpning af dB-niveau
• Strukturlyddæmpning – minimering af vibrationer og resonans

 

Vi leverer kundespecifikke løsninger i form af strimler, pladevarer, ruller, stansede eller vandstråleskårne emner med eller uden klæb.

 

 

 

 


Luk
Kontakt