Hvad er VDI 6022?

God luftkvalitet - giver god livskvalitet

Certificering af et HVAC anlæg efter VDI 6022 er en garanti for at anlægget kan leve op til markedets højeste krav for hygiejne. Det sikres, at den behandlede luft er fri for sygdomsfremkaldende sporer og skadelige substanser i hele anlæggets levetid. Herved sikres et bedre indeklima for optimal trivsel og ydeevne samt forebyggelse af sygedage og problemer med astma og allergi.

Materialer, der certificeres efter VDI 6022, gennemgår omfattende tests, hvor det undersøges at materialerne ikke kan danne vækstgrundlag for bakterier og svampe. Desuden er materialerne undersøgt for frigivelse af skadelige substanser. VDI 6022 certificerede materialer er rengøringsvenlige, da overfladerne er lukket og modstandsdygtige overfor godkendte rengørings- og desinfektionsmidler.

Hvac Kompetencer Divider

 

Baggrund

VDI 6022 er en teknisk retningslinje til at sikre god hygiejne i ventilationsanlæg. Retningslinjen er udgivet med baggrund i sygdom og en række dødsfald i Tyskland forårsaget af ringe hygiejne i ventilationsanlæg.

Det er et krav i den tyske arbejdsmiljølovgivning at ventilationsanlæg vedligeholdes, så der ikke udsendes sygdomsfremkaldende organismer eller skadelige kemiske substanser. Når anlæg udføres efter VDI 6022 retningslinjerne, er det en garanti for at ventilationsanlægget designes, produceres, monteres og vedligeholdes efter lovkravene. Det vil sige at mennesker der opholder sig i de rum, der ventileres, ikke bliver syge samt at rummene er behagelige at opholde sig i.

Udover arbejdsmiljølovgivningen er der også lokal lovgivning i enkelte tyske delstater, som stiller krav til ventilationsanlæggenes vedligeholdelse.

VDI 6022 retningslinjerne er gældende i DACH-landene: Tyskland, Østrig og Schweiz. Det er den tyske ingeniør forening VDI, som udarbejder og vedligeholder retningslinjerne. Der findes VDI retningslinjer indenfor mange forskellige fagområder.

Luk
Kontakt