PreviousNext

DAFA Sound for Wind

DAFA Sound lyddæmpning skaber harmoni mellem vindmøller og mennesker

Der er konstant fokus på at reducere støj fra vindmøller, som kan virke generende for omgivelserne. Det gælder både for højfrekvent og lavfrekvent støj.
Effektiv lyddæmpning er derfor afgørende for et godt resultat, så naboer og vindmøller kan leve sammen i harmoni. DAFA Sound er et komplet koncept til industriel lyddæmpning, der er designet og udviklet til at kombinere lydabsorption, lydisolering og strukturlyddæmpning.

Sound Divider

DAFA Sound ABS
- er produkter, der er kendetegnet ved at absorbere luftbåren lyd, når støjkilden ikke kan isoleres. DAFA Sound ABS produkterne er baseret på brandhæmmet PUR skum med åben cellestruktur.

DAFA Sound ISO
– er konstrueret til at virke modsat DAFA Sound ABS-materialerne. Ved at anvende andre typer PUR skum, b.la. med højere densiteter, forbedres isoleringseffekten og dermed muligheden for at isolere støjkilden fra omgivelserne.

DAFA Sound BLOCKER
– er tungfolier på gummi (EPDM), pap eller bitumenbasis. De selvklæbende materialer klæbes på konstruktionen, hvorved konstruktionstransmitteret vibrationer, og dermed lyd, minimeres.

DAFA Sound COMBI
– er et sortiment, der består af sammenføjede materialer med forskellige egenskaber (f.eks. bitumen og PUR skum). Derved kan materialeløsningen målrettes flere af de førnævnte løsningsmodeller indenfor absorption, isolering og/eller strukturlyddæmpning.

Luk
Kontakt